Z důvodu nástupu do porodnice se dle plánu dočasně ruší čtvrteční schůzky. Veškerou komunikaci nyní směřujte na Tygra (tel: 735073569).