1968-1970 – 1.smečka vlčat
1970-1989 – Lvíčata
1990-… – 19. oddíl Lvíčata, 1.středisko Karla Šimka

31.3.1968 – ustavující sraz Junáků a přátel
16.4.1968 – první schůzka hradeckých vlčat
29.4.1968 – rozdělení vlčat ve smečky
5.5.1968 – první výlet – Na Nový Hradec – hvězdárna
6.7.-28.7.1968 – společný tábor 1., 2. a 3. smečky vlčat ve Vysokých Žibřidovicích pod Kralických Sněžníkem. Tábora se zúčastnilo 50 vlčat
3.9.1968 – první schůzka po prázdninách
15.10.1968 – odchod některých vlčat do 18. oddílu Junáka
28.10.1968 – Skautský Slib v lese Dehetník
28.6.-19.7.1969 – tábor 1. a 2. smečky vlčat ve Svratce u Cínové stezky pod Karlštejnem. Účast 42 vlčat a 5 vedoucích.
9.9.1969 – Starší vlčata odchází do nového 15. oddílu.
29.6.-20.7.1970 – tábor 1. a 2. smečky ve Zlaté skále v Ostroměři. Táboří 27 vlčat, 2 vedoucí a 3 rádcové.

Září-říjen 1970 – ukončení činnosti Junáka. Na přání dětí i rodičů a na výzvu bratra Plajnera přechází obě smečky do nové organizace pod názvem Lvíčata. Oddíl táboří na Zlaté Skále v Ostroměři.
Nejvíce ohrožena byla činnost oddílu v letech 1980 a 1982
1980 – po zveřejnění článku „Tam, kde z chlapců vyrůstají muži“ v hradeckých novinách, kde se objevila fotografie tee-pee a bylo to pojato jako skautský symbol.
1982 – na udání o skautské výchově v oddíle byly pracovníky StB od dubna do června vyslýchány děti ve školách a koncem června vedoucí oddílu. Závěry výslechů byly ukončeny výstrahou.

1990 – oddíl přechází celý, až na jednoho člena do 1. střediska Karla Šimka.
30.6.-19.7.1990 – 21. tábor ve Zlaté Skále v Ostroměři. Na táboře jsme přivítali 88 účastníků.
Září 1990 – 2. setkání bývalých členů 1. a 2. smečky a oddílu Lvíčata – 20 let Zlaté Skály.
Květen 1991 – oddíl má 24 členů, 2 vedoucí a 2 rádce. Připravuje se 22. tábor ve Zlaté Skále a celkem 24. tábor bez přerušení.
Červen 1998 – shořel celý srub ve Zlaté Skále v Ostroměři včetně všeho vybavení.
Září 2004 – po 36 letech předává Akela vedení oddílu svým nástupcům.

…současnost – oddíl je stále součástí 1. střediska Karla Šimka s klubovnou v bývalé školičce v Sokolovské ulici.