Jako každý rok, i letos se náš oddíl zúčastní Ringo turnaje pořádaného oddílem Poutníků.

Sraz: 7:20 před Gymnáziem Boženy Němcové (u sochy)

Návrat: 14:00 u Adalbertina (zastávka MHD)

S sebou: Na sebe kroj, s sebou sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, jídlo a pití, 30 Kč na startovné.

Součástí akce je účast na svatebním obřadě vedoucí Martiny ještě Minaříkové (od 13h v Městské hudební síni), kterou děti uvítaly, proto prosíme ke kroji vhodné oblečení a ne tepláky.

Na všechny se těší Tygr (a Martina)